OFERTA

Firma Termator, działając w sektorze Zielonej Energii, postawiła sobie zaoferta cel wykorzystanie wszystkich możliwości, które daje energia odnawialna – potencjał energetyczny zmagazynowany w biomasie, drewnie, biogazie, w energii słońca, wody i wiatru.

Dom kojarzy nam się z ciepłem, ale jak, w naszych warunkach klimatycznych, najtaniej wygenerować ciepło, by ogrzać szkoły, szpitale, przychodnie, domy opieki, przedszkola, urzędy, obiekty handlowe, ośrodki kultury?

Wybierając system grzewczy należy wziąć pod uwagę nie tylko zapewnienie odpo­ wiedniej temperatury w pomieszcze­ niach, ale również koszty jakie trzeba będzie ponosić na eksploatację wybranych urządzeń. Systematyczny wzrost cen nośników energetycznych spowodował, że obecnie koszty ogrzewania stanowią nawet 70% kosztów związanych z eks­ploatacją budynków.

Całkowicie świadomy wybór systemu grzewczego wymaga wzięcia pod uwagę jeszcze dwóch kwestii – wpływu na środowisko i wygody eksploatacyjnej.

Jakiego dokonać wyboru? Co zrobić, aby obniżyć koszty ogrzewania?

Po pierwsze – należy ograniczyć ilość zużywanej energii. Można to osiągnąć przeprowadzając termomodernizację użytkowanego budynku. Pod tym facho­wym terminem kryje się:

• ocieplenie budynku,
• wymiana okien i drzwi,
• unowocześnienie instalacji centralnego ogrzewania,
• odpowiednie wietrzenie przy zamkniętym dopływie ciepła. Po drugie – należy wybrać odpowiednie urządzenia grzewcze opalane najlepszym paliwem.

W ostatnich latach zaobserwowano zna­czący wzrost cen paliw kopalnych, takich jak: węgiel, olej opałowy czy gaz. Końco­wym efektem jest brak stabilności cen wymienionych wyżej materiałów opało­ wych, a co za tym idzie trudności w pro­ gnozowaniu kosztów energii cieplnej. Dlatego coraz większym zainteresowaniem cieszą się odnawialne źródła energii. Technologie z nimi związane rozwinęły się już do takiego stopnia, że mogą konku­rować z konwencjonalnymi systemami energetycznymi. Odnawialne źródła energii są źródłami lokalnymi, toteż często zwiększają poziom bezpieczeństwa energetycznego, a ich eksploatacja pozwala tworzyć nowe miejsca pracy, szczególnie w małych i średnich przedsiębiorstwach, co z kolei wspomaga rozwój regionalny.

Modułowy charakter większości technolo­gii związanych z odnawialnymi źródłami energii pozwala na ich stopniowe rozszerzanie w miarę potrzeb, co ułatwia ich finansowanie.

Należy również pamiętać o olbrzymich korzyściach dla środowiska naturalnego człowieka płynących ze stosowania tych technologii. Światowy wzrost cen paliw kopalnych zmusza do poszukiwania innych – tańszych, bardziej ekologicznych paliw, takich jak biomasa.

Termator chce propagować i sprzedawać energię czystą, której źródłem jest biomasa – głównie brykiety drzewne.

Firma proponuje kompleksową obsługę Klientów:

• szkolenia i konsultacje specjalistów,

• fachowe doradztwo w zakresie syste­mów grzewczych i paliw,

• projektowanie nowych kotłowni opala­nych biomasą, przede wszystkim bry­kietami z odpadów drzewnych,

• modernizacje kotłowni już eksploato­wanych i opalanych innymi paliwami,

• wykonawstwo systemów grzewczych,

• dostawy brykietów drzewnych,

• sprzedaż energii cieplnej wytwarzanej z biomasy

Aktualności


KontaktNa naszej stronie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb, a także w celach statystycznych (anonimowe zliczanie liczby użytkowników). Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies więcej | Rozumiem